Výstava Světlo a život

Vážení návštěvníci,

Národní muzeum nabízí možnost rezervovat si návštěvu. Rezervace opravňuje k přednostnímu vstupu v objednanou hodinu.

Skupinová návštěva je možná pouze po provedení této rezervace.

 Rezervaci můžete provést zde


Individuální rezervace

Skupinová rezervace

Skupinová s lektorem
Informace o zpracování osobních údajů